آیا واقعا لازم است حافظه های USB را هنگام جدا کردن از سیستم Eject کنیم ؟

ارسال شده در